A MEDIÁCIÓ • INTELLIGENS KONFLIKTUSKEZELÉS

Hatékony és emberséges megoldást választnak azok a Felek, akik válsághelyzetben a Mediáció mellett döntenek és problémájuk rendezéséhez pártatlan közvetítő szakember, a Mediátor közreműködését veszik igénybe.
A Mediáció célja, hogy a nyilvánvaló nehézségek ellenére a szemben álló Felek kölcsönösen elfogadható, érdekeiket és lehetőségeiket integráló megoldást találjanak és közös megegyezéssel egy működőképes, betartható egyezségre jussanak. A Megállapodást legtöbbször írásban is rögzítik.

MIÉRT BÖLCS DÖNTÉS A MEDIÁCIÓ?

 • A mediáció során mindkét fél megkapja az őt Emberként megillető alapvető tiszteletet
 • Ebben a légkörben a résztvevők energiáikat hatékonyan koncentrálhatják a megoldásra, nem kell annak nagy részét állandó önvédelemre és ellenségeskedésre pazarolniuk
 • Mivel a mediáció önkéntes, a részvétel vállalása jelzi, hogy a cél mindkét fél számára fontos
 • Mindketten aktív résztvevői a folyamatnak, maguk döntenek az egyezség minden részletéről, rajtuk múlik, mihez ragaszkodnak és miben hajlandók engedni
 • Az így kidolgozott egyezség közös erőfeszítés eredménye – nem egy külső, harmadik fél által a fejük fölött meghozott ítélet
 • A megállapodás kreatív együttműködésből született Mű, ezért kölcsönösen elfogadható, működőképes és betartható
 • Így a felek egy sikeres mediáció végén emberi méltóságukat megőrizve, nyertes-nyertes pozícióban távozhatnak

SIKERTIPP

Forduljon Mediátorhoz, ha válságban a kapcsolat!


Desing ajánlatok Mediátorral:

 • TUDATOS KAPCSOLATÉPÍTÉS
 • ÖTCSILLAGOS VÁLÁS
 • SZENVEDÉLYES MEGÚJULÁS

Emberemlékezet óta használják világ minden táján a bölcsek, öregek, tekintélyes családtagok békítő segítségét a viták megnyugtató lezárásához. A törzsi közösségekben, az ősi Kínában is bevált módszer volt és maradt azóta is. Gyakran országok vállalnak közvetítői szerepet, hogy krízishelyzetben nemzetközi konfliktusok rendezését segítsék.

Ez a módszer szükséges és egyre népszerűbb napjainkban is. “EURÓPAI TREND A MEDIÁCIÓ” – olvasom nagy betűkkel egy közgazdasági blog tartalomjegyzékében. Igen, a nyugati kultúrákban valóban sikerrel és teljes természetességgel használják. Egyértelmű, hogy amikor az élet bármely területén egy vitás kérdésben a felek közti kommunikáció nehézkes, elakad, vagy szinte reménytelennek látszik, mediátor segítségét kérik.

A PROFI MEDIÁTOR

 • FÜGGETLEN SZAKEMBER, aki mindkét fél személyének és érdekeinek tiszteletben tartásával, elfogulatlanul közvetít a felek közt. Saját véleményét és elképzeléseit hátrahagyva teljes figyelmét a célra összpontosítja. Bízik a hozzá fordulókban, szenvedélyesen hisz a mediációban és a közös sikerben. Kitűnő érzékkel felismeri és azonnal elkapja a legapróbb lehetőségeket is, amelyekkel ügyfelei el tudnak indulni a megoldás irányába. Minden tudásával és tapasztalatával támogatja őket, hogy felfedezzék a további esélyeket és kitartóan törekedjenek a megállapodásra, egészen addig, amíg sikerül kialakítani a közös megegyezést.
 • PLUSSZT AD, középen áll, mindkét fél képviseletében gondoskodik arról, hogy egyformán megkapják a személyüknek járó tiszteletet és zavartalanul kifejthessék álláspontjukat. Mindig a megoldás lehetőségeire koncentrál, ítéletmentes és pártatlan. Támogatja a feleket érdekeik felismerésében és igényeik pontos megfogalmazásában. A múlt hibái helyett segíti a jelenben és a jövőben rejlő lehetőségek feltárását. Álláspontokat egyeztet, javaslatokat közvetít. A sérelmek helyett a közös érdekekre irányítja a figyelmet. Fokról fokra közelíti az elképzeléseket. Ügyfeleit a betartható és működőképes megoldások és a megegyezés irányába vezeti.
 • RENDSZERSZINTŰ VÁLTOZÁST HOZ Két ember kapcsolata is rendszer. Amikor ketten már nem képesek a helyzet megoldására, legtöbbször rendszerszintű változásra van szükség. Ezt szolgálja egy semleges harmadik, a szakértő Mediátor bevonása a rendszerbe.

MIKOR FORDULJUNK MEDIÁTORHOZ?

Minél kevésbé hanyagoljuk el a kapcsolatot, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül azt megóvnunk. Ezért érdemes akkor segítséget kérni, amikor még nem olyan nagy a baj, például, ha már kialakult a nézetkülönbség, de még van kommunikáció.

Még súlyosabb helyzetben is – amikor a felek már nem tudnak beszélni egymással vagy a kapcsolat elmérgesedett – a Mediációval a legjobbak az esélyeink. Ezért amíg nem adták fel, hogy a kezükben tartsák az ügyet és van egy halvány igény arra, hogy tegyenek a kapcsolatért vagy az emberi méltóságuk megőrzéséért, akkor kiváló döntés Mediátorhoz fordulni.

A MEDIÁCIÓ MENETE

A mediáció önkéntes és a Felek többnyire közös elhatározással kérik fel a Mediátort.

Amennyiben a Mediációt az egyik fél kezdeményezné, de nem tud, vagy nem akar a másik féllel egyeztetni, lehetőség van arra, hogy a Mediátor közreműködésével ajánlja fel az intelligens konfliktusrendezést. Ilyenkor a folyamat egy személyes találkozással kezdődik, amelyen a Mediátor egyezteti a lehetőségeket a kezdeményező Féllel. Ha a másik Fél is hajlandó a Mediációra, indulhat a szokásos menetrend.

1. AZ ELSŐ KÖZÖS KONZULTÁCIÓ

Előre egyeztetett időpontban, a Mediátor és Mindkét Fél személyes részvételével zajlik.
Tisztázzuk a mediáció témáját, a felek röviden ismertetik egyéni álláspontjukat és kitűzzük a közös célt.
Megbeszéljük az együttműködésünk kereteit és elintézzük a szükséges adminisztrációt.
Időtartama max. 60 perc

2. EGYÉNI INTERJUK

A felek külön-külön, négyszemközt is konzultálnak a Mediátorral.
Ez a beszélgetés az egyéni álláspont, elképzelések és lehetőségek alaposabb elemzésére szolgál.
Időtartama max. 90 perc

3. A MEDIÁCIÓS ÜLÉS

Előre egyeztetett időpontban, a Mediátor és Mindkét Fél személyes részvételével zajlik. Célja a megegyezés kidolgozása és a megállapodás írásba foglalása.
A megállapodáshoz általában egy alkalom szükséges, de az ügy sajátosságainak figyelembe vételével a felek közös döntése alapján ez bővíthető.
Időtartama alkalmanként max. 180 perc

A MEDIÁCIÓ DÍJAI

A Mediációs eljárás díja 40.000,- Ft (ÁFA mentes)
mely tartalmazza az első közös konzultáció, a két egyéni interjú, egy közös mediációs ülés díját, valamint a Keresetlevél és a Megállapodás elkészítését.

Amennyiben a mediációs eljárást az Egyik Fél kezdeményezi és a Másik Fél bevonásához a Mediátor segítségét veszi igénybe az előkészítő konzultáció díja 6.000,- Ft (ÁFA mentes)

Kérjen időpontot még ma!
(+36) 20/ 33 79 409