ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: Z. Szabó Orsolya e.v.
Nyilvántartási szám: 30458487
Székhely: 9026 Győr, Hédervári u. 100. I/3.
Adószám: 65988066-1-28
Elérhetőségek: z.szabo@eletmu.hu +36 20 33 79 409

Az Ön adatainak biztonsága kiemelten fontos a számomra.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az eletmu.hu weboldal látogatói által a honlap használata közben megadott és a Z. Szabó Orsolya ev. (a továbbiakban Szolgáltató) rendelkezésére bocsájtott személyes és egyéb adatok kezelésével kapcsolatos információkat az érintettek megismerhessék.

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó aktuális adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető az eletmu.hu weboldalon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató aktualizálására, szükség szerinti megváltoztatására.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

Honlaplátogatás
Az eletmu.hu weboldal böngészésekor statisztikai célból technikai információk kerülnek rögzítésre.
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az eletmu.hu honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-kat használ. A weboldal látogatásával és böngészésével Ön hozzájárul a cookie-k használatához. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver a felhasználó böngészőjének küld. A cookie-t a felhasználó számítógépe tárolja. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, a böngészője beállításaival letilthatja azokat. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Kapcsolatfelvétel
Ön a Szolgáltatót a honlapon feltüntetett e-mailen, telefonszámon, illetve a honlapon található űrlapok használatával érheti el. Ilyen esetekben az Ön által megadott személyes adatait (családi név, keresztnév, cég neve, e-mailcím, telefonszám) a Szolgáltató bizalmasan kezeli, kizárólag a szükséges ideig, a kapcsolattartás és az Ön megkeresése érdekében használja.

Hírlevél feliratkozás
Az eletmu.hu weboldalon, vagy írásbeli nyilatkozattal történő hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli. Az adatok ellenőrzése, szükség esetén azok módosítása vagy törlése kérhető a Szolgáltató honlapján megadott elérhetőségein. A hírlevélről való leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Ügyfél adatok kezelése
A Szolgáltató az üzleti tevékenysége során az ügyfelei által megadott személyes adatokat az ügyfelek minőségi kiszolgálása, személyre szabott ajánlatok kidolgozása és a megállapodás szerinti tevékenységek érdekében kezeli és azokra teljes körű titoktartási kötelezettséget vállal. Az üzleti projektek során rögzített információkat a tőle telhető legkörültekintőbb biztonsági intézkedések mellett csakis a szükséges ideig tárolja.

Szerződések, számlák
Amennyiben Ön és a Szolgáltató üzleti kapcsolata során szerződések és számlák készülnek, azokkal a Szolgáltató törvényi kötelezettségeinek tesz eleget. Ennek megfelelően a szerződéseket a törvényi előírásoknak megfelelően, de legalább 6 évig, míg a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően, de legalább 6 évig tárolja.

Adattovábbítás
Amennyiben a Szolgáltató feladatainak ellátásához olyan alvállalkozók vagy üzleti partnerek szolgáltatásait veszi igénybe, akik feladatuk elvégzéséhez elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülnek a Szolgáltató ügyfeleinek személyes adataival (továbbiakban Adatfeldolgozók) kiválasztásuknál a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel jár el.
Az Adatfeldolgozók kötelesek maradéktalanul betartani a vonatkozó törvényi előírásokat és az általuk nyilvánosságra hozott adatvédelmi szabályzatot.
A Szolgáltató közvetlenül nem továbbít személyes adatokat külföldre, azok tárolása Magyarországon történik. Amennyiben valamely Adatfeldolgozó személyes adatokat tárol vagy továbbít az Európai Unión belül vagy kívül, akkor köteles gondoskodni arról, hogy mindez a GDPR jogszabály, illetve az egyéb vonatkozó törvények és jogszabályok előírásai szerint történjen.

Adatfeldolgozók
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-909968
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X/241.
Levelezési cím: 1538. Budapest, Pf: 510.
Email:
support@tarhely.eu

Az Adatkezelő az eletmu.hu weboldal elérhetőségét és megfelelő működését, valamint a Szolgáltató levelezőrendszerének működtetését biztosítja. Érintett a Szolgáltató minden olyan ügyfele, aki a Szolgáltató honlapját látogatja és használja, illetve a Szolgáltatóval levelezést folytat.

Ön bármikor kérheti az Ön személyes adataihoz való hozzáférését, kezelt adatainak közlését, helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Ön adatainak biztonsága kiemelten fontos a Szolgáltató számára. Ezért adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, kérésével, észrevételével vagy panaszával forduljon bizalommal hozzá a z.szabo@eletmu.hu emalil címen. A Szolgáltató az Ön megkeresését 30 napon belül megválaszolja.

Amennyiben szükségesnek találja, tájékoztatást kérhet, illetve panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is: www.naih.hu

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató aktualizálására, szükség szerinti megváltoztatására. Legutóbbi aktualizálás időpontja: 2020. május 27.